Bränsleförbrukning

Bränsleförbrukning


Råd om hur du optimerar bränsleförbrukningen

Att minska bränsleförbrukningen är ett måste när det gäller företagets ekonomi. Men det är än viktigare med tanke på miljön. På Volvo tror vi på fördelarna med en renare teknik. Det är ett uppdrag som vi tar på största allvar. Ett exempel: Jämfört med en lastbil som användes vid motsvarande transportuppdrag 1980 har bränsleförbrukningen, med en dieselmotor, minskat med ungefär 30 procent.

Vid sidan av fordonets och motorns konstruktion beror bränsleförbrukningen i godstransporter på ett antal faktorer, exempelvis last, förare, utrustning och väderförhållanden.

Förare och ägare
Medan luftmotstånd, rullmotstånd och drivlina påverkar bränsleförbrukningen, är lasten fortfarande den faktor som medför den största skillnaden per ton och kilometer. De viktigaste faktorerna när det gäller att minska bränsleförbrukningen i ett transportföretag är transportplaneringen och lasten.
 
Specifikation och utrustning
Tågvikten och vägförhållandena bestämmer vilken lastbilsmodell som är den lämpligaste för en speciell verksamhet. En annan faktor är att


starkare motorer och högre tågvikt ger högre bränsleförbrukning. Beräknat per ton och kilometer minskas dock bränsleförbrukningen om tågvikten ökas. Olika typer av utrustning och konstruktion påverkar också luftmotståndet och därmed bränsleförbrukningen. Genom att göra rätt val från början kan bränsleförbrukningen reduceras med mer än 10 procent.

Mer fakta om bränsleförbrukning:

  • Körning i kuperad terräng och i tätort med många stopp och starter kan öka bränsleförbrukningen med mer än 50 procent.
  • Om du kör i motvind med en vindhastighet på 10 meter/sek kan bränsleförbrukningen öka med 18 procent.
  • Om det är regn eller snö på vägbanan ökar rullmotståndet och därmed även bränsleförbrukningen med 10-20 procent.
  • Om hastigheten sänks från 90 km/h till 80 km/h minskas bränsleförbrukningen med 6 procent.
  • Ett extra stopp var 10:e km ökar bränsleförbrukningen med cirka 35 procent. 10 stopp och accelerationer var 10:e km ökar bränsleförbrukningen med 130 procent.
  • Bränsleförbrukningen kan öka med upp till 10 procent om fordonet inte servas regelbundet och/eller om icke godkända reservdelar används.