Stanna kvar mitt på vägen

Filhållningshjälpen (Lane Keeping Support - LKS) är ett automatiskt system som hjälper dig att övervaka lastbilens position på vägen. Om du kommer för nära vägrenen eller mittlinjen varnas du av en ljudsignal.

LKS är ett hjälpsystem som varnar dig när lastbilen oavsiktligt hamnar utanför körfältet. Det huvudsakliga användningsområdet är vid fjärrtransporter på motorvägar när lastbilen körs med en konstant hastighet i en monoton trafikmiljö.

De viktigaste komponenterna i LKS är en kamera, en processor och en styrenhet. Kameran filmar vägmarkeringarna konstant. Informationen överförs och hanteras av styrenheten, som exempelvis är kopplad till hastighetsmätaren, bromssignalen och blinkersen. När ett antal kriterier har uppfyllts som visar att lastbilen oavsiktligen är på väg ur kurs skickar styrenheten ut en varningssignal.

 

Lane Keeping Support

Lane Keeping Support

LKS aktiveras eller avaktiveras enkelt med en strömbrytare på instrumentpanelen.