Snabb överblick och bra sikt

Ju mer föraren kan ha blicken på vägen – och inte på instrumenten – desto mindre blir olycksrisken. Det är tanken bakom designen på det digitala instrumentklustret i Volvo FH. Det har lett till större flexibilitet i själva klustret och färre störande objekt i omgivningen.

Släta, rena ytor gör förarmiljön harmonisk. Ett bra exempel är den sekundära informationsdisplayen (SID) som har integrerats med instrumentpanelen för att inte vara i vägen för föraren.

En annan viktig aspekt har varit att förbättra bildkvaliteten på bildskärmarna.

”De nya skärmarna har bättre kontrast, skärpa och färg. Det är lättare att bläddra och hitta i menyerna”, säger Nina Theodorsson, som har arbetat med instrumentklustret. Det gör det lättare att ta till sig information. Knappar och spakar som behövs för att manövrera bilen ska också vara lätta att hitta och använda.. Därför har knapparna fått ytor som gör att de går att känna skillnad på och de har en tydlig tryckkänsla.

”Volvo FH är först ut med övre rattjusteringsfunktion. Det är ratten som är hemligheten.”

Flytta på knapparna

”Föraren eller åkeriet kan enkelt flytta runt flera av knapparna så att de mest använda knapparna hamnar närmast föraren”, berättar Nina Theodorsson. De fasta knapparna har i största möjliga mån placerats nära det de styr. I dörren finns knappar för fönster och backspeglar, i taket för saftblandare, mikrofon, och så vidare. ”De sitter där det är naturligt att leta efter dem”, säger Nina Theodorsson. ”Tillsammans bidrar de här ändringarna till att förarens arbetsmiljö blir säkrare och att det uppstår färre skador på lastbilen. Nu kan förarna ägna sig åt det de ska – att köra lastbil.”

Plats för alla

Lång eller kort, smal eller bred – alla förare kan hitta en bekväm körställning. Den nya förarstolen har bättre stoppning och är mer flexibel. Det är ratten som är hemligheten. Med övre rattjustering, en funktion som skapar associationer till lyx, kan ratten vinklas, inte bara höjas och sänkas som tidigare. ”När du får ner armarna så kör du bättre”, berättar Peter Johansson, konstruktionsingenjör på Volvo Lastvagnar. Tillsammans med höjningen och sänkningen kan ratten vinklas totalt 40 grader – 10 grader av dessa kommer från övre rattjusteringsfunktionen. En mer vertikal ratt ger Volvo FH personbilskänsla.

Förarmiljön i Volvo FH

Utökat stolsprogram

Speciellt långa förare kommer att uppskatta förarstolens ökade justeringsutrymme. Stolen kan skjutas längre bakåt i Volvo FH – 4 extra centimeter längre, för att vara exakt. Sammanlagt kan den skjutas fram och tillbaka totalt 24 centimeter – bäst i klassen. Den nya stolen kan höjas och sänkas i ett spann på 10 centimeter.

Stolen har också fått ny form. Bland annat har sidostödet och lårstödet förbättrats. Det här är svårt att få perfekt: för lite lårstöd är inte bra, för mycket gör det svårare att komma i och ur stolen. ”Den nya stolen är rätt fantastisk när du inser att den är designad för att passa nästan alla förare, oavsett form och storlek”, säger Peter Johansson.

4
Arbetsplats