พลังงานทางเลือก

พลังงานทางเลือกที่สามารถทดแทนพลังงานน้ำมันได้นั้นมิได้มีจำกัดเพียงอย่างเดียว หากแต่เรามองเห็นพลังงานทางเลือกหลายช่องทาง ที่สามารถพัฒนาและนำมาใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละวัตถุประสงค์ วอลโว่ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและคัดเลือกพลังงานทางเลือกที่สามารถตอบสนองมาตรฐานที่ระดับสูง นั้นคือพลังงานทางเลือกนั้นต้องให้ประสิทธิภาพการทำงานที่สูงและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เริ่มตั้งแต่การสกัดวัตถุดิบจะถึงการบริโภค – หรือเรียกว่าการปฏิบัติงานแบบ ‘well-to wheel’
เชื้อเพลิงสำหรับอนาคต
วอลโว่ ทรัคส์ เป็นผู้ผลิตรายแรกที่ดำเนินการทดสอบรถบรรทุกกับระบบเชื้อเพลิงแบบ Bio-DME และเป็นเจ้าแรกที่นำเสนอเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้กับก๊าซมีเทนโดยใช้ดีเซลเป็นตัวจุดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์