การปล่อยไอเสียของรถบรรทุก

เมื่อมีการปล่อยไอเสียบนท้องถนน มีไอเสียสี่อย่างหลักๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ ไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นละออง โฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนน็อกไซด์ หลายประเทศส่วนใหญ่มีการออกกฎหมายจำกัดปริมาณไอเสียเหล่านี้ให้มีการปล่อยออกจากรถแต่คันให้น้อยที่สุด

สำหรับรถบรรทุกหนักที่ใช้น้ำมันดีเซล สิ่งที่ต้องเน้นระวังคือ ไนโตรเจนออกไซด์ และฝุ่นละออง

ขั้นต่อไปของการพัฒนาคือระบบยูโร VI ที่จะผลิตออกมาในปี พ.ศ. 2556 จะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองลงได้ถึง 50% และลดไนโตรเจนออกไซด์ได้ถึง 80% เมื่อเปรียบเทียบกับระบบยูโร V