ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ในปัจจุบันนี้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นแหล่งพลังงานที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการขนส่งเชิงพานิชย์ด้วยรถบรรทุกหนัก เนื่องจากให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ที่ดีกว่า เพราะมีการเผาไหม้ภายใต้แรงกดสูงที่อุณหภูมิสูง
อัตราประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่ – หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือ การจัดการเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงไปเป็นประโยชน์ต่องานได้ดีแค่ใหน – คือประมาณ 45 เปอร์เซ็นต์ และมีความเป็นไปได้ที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไปอีก หากเราเปรียบเทียบกับรถบรรทุกลากประเภทเดียวกันย้อนกลับไปเมื่อปี พ.ศ. 2513 เราจะพบว่าอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลดลงถึง 40% แม้กระนั้นวอลโว่ ทรัคส์ ยังมิได้พอใจกับผลงานดังกล่าว เรามีความตั้งใจว่าเราจะสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ปีละ 1%