ทศวรรษของความก้าวหน้าในการขับขี่

ความเป็นมาของรถบรรทุกเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าเร้าใจ โดยเฉพาะเมื่อความสำคัญของการขนส่งด้วยรถบรรทุกมีมากขึ้นทุกวัน

เมื่อวอลโว่สร้างรถบรรทุกคันแรกเมื่อช่วงปลายทศวรรษ 1920 ในสมัยนั้น รถบรรทุกถูกมองว่าเป็นเพียงคู่ต่อกรของรถเทียมม้า รถไฟและการขนส่งทางทะเล ทุกวันนี้ รถบรรทุกกลายเป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งสินค้า เป็นสิ่งที่จำเป็นหากสังคมสมัยใหม่ต้องการดำเนินไปอย่างเหมาะสม

ต่อไปนี้คือความเป็นมาของรถบรรทุกวอลโว่ในแต่ละทศวรรษ เราขอใช้โอกาสนี้ให้รายละเอียดเมื่อดูจากหลาย ๆ แง่มุมว่า ความเป็นมาเหล่านี้ยังเป็นเรื่องราววิธีการพัฒนาเป็นรถบรรทุกสมัยใหม่
ขอให้สนุก