คุณวิลาวัลย์ วิศปาแพ้ว
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ดูแลรับผิดชอบการสื่อสารองค์กรภายนอกของ วอลโว่ ทรัคส์ และข่าวประชาสัมพันธ์ รวมถึงการตอบคำถามจากสื่อมวลชน จัดแถลงข่าว สัมภาษณ์และอื่นๆ

เบอร์โทรศัพท์: +66 8473 1156
อีเมลล์: wilawan.wispapaew@volvo.com