การรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo

ด้วยการรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo ท่านจะได้รับเงินชดเชยในกรณีที่รถบรรทุกของท่านเกิดเสียเป็นระยะเวลานานและไม่ได้วางแผนมาก่อน

ต่อไปนี้คือวิธีการทำงาน: หากบริการ Volvo Action ไม่สามารถช่วยให้ท่านกลับมาใช้รถบรรทุกของท่านอีกครั้งภายในกรอบระยะเวลาที่จำกัด (ระบุไว้ในสัญญา การรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo) เราจะเริ่มหักค่าใช้จ่ายในอินวอยซ์ที่ปรากฏในบริการ Volvo Action ลง ทีละชั่วโมงไปเรื่อย ๆ ตามช่วงเวลาที่ท่านยังไม่สามารถใช้รถบรรทุกได้เหมือนปกติ

 

ไม่ว่าจุดที่รถบรรทุกของท่านเสียจะเป็นที่ใด ท่านจะเสียค่าซ่อมเท่ากับที่ท่านเสียในประเทศของท่าน สำหรับการรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo ºÃÔ¡ÒùÕéจะนำมาใช้กับอะไหล่และค่าแรง

การรับประกันช่วงเวลาดำเนินการของ Volvo จะนำมาใช้เฉพาะกับรถบรรทุกของวอลโว่ที่ติดตั้งอะไหล่แท้ของวอลโว่และได้รับการบำรุงรักษาตามโปรแกรมการให้บริการของวอลโว่