สายเปิดรอท่านอยู่

ติดต่อบริการ Volvo Action ตามหมายเลขต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ประสานงานของบริการ Volvo Action ที่พูดภาษาของท่าน จะรับหน้าที่ดูแลปัญหาของท่านหรือตอบคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับบริการของเรา

โปรดดูให้แน่ใจว่า ท่านใช้เบอร์โทรฟรีจากประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

AUT        0800-298964

BEL         0800-15945
CHE         0800-551178     

CZ           0800-187293

D             0800-1810300

DK           800-10157

E              900-993247

             0800-907518

FIN           0800-113202

GB           0800-929292

GR           0800-3212322

H              06800-12361

I               800-878356

 

IRL           1800-553207

L              0800-2560

N              800-11406

NL            0800-0225241

P              800-832322

PL            00800-3211201

             020-795827

 

กด +32 9 2556711 ในกรณีที่ไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์