มากกว่าความเป็นรถบรรทุก

มากกว่าความเป็นรถบรรทุก

การบริการที่หลากหลายของเราจะช่วยทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าประโยชน์จากการใช้รถบรรทุกวอลโว่ที่มีประสิทธิภาพจะยังคงอยู่กับท่านเสมอ - และคงอยู่ต่อไป การบริการดังกล่าวนี้จะรวมถึงการบริการทางด้านการเงินและการประกันภัยต่างๆ ด้วยเช่นกัน