แตรลม

ใช้สดวกเนื้องจากปุ่มแตรอยู่ตรงกลางพวงมาลัย แตรลมชุบโครเมียมช่วยให้สัญญาณเสียงที่ก้องกังวาล