แสดงให้รู้ว่าใครคือผู้ขับ

การเสริมรูปลักษณ์ภายนอกของหัวเก๋งของท่านด้วยอุปกรณ์เสริมเฉพาะจะไม่ทำให้เกิดความโดดเด่นเกินไป อุปกรณ์เสริมภายนอกเป็นวิธีการที่เป็นธรรมดาที่จะทำให้ท่านเกิดความสดวกสบายและปลอดภัย รวมทั้งช่วยประหยัดเชื้อเพลิงให้กับรถบรรทุกของท่าน