กล่องไฟสัญญาณในระบบลู่ลม

ไฟสัญญานที่ส่องสว่างอย่างชัดเจน ติดตั้งมาจากโรงงานบนหลังตัวเบนอากาศ