แตรเสียงดังกังวาล (Jeriko)

ด้วยพลังเสียงพิเศษ 118 เดสิเบลล์ ติดตั้งไว้ด้านล่างช่องลมและให้พลังโดยแรงดันอากาศ ปุ่มแตรอยู่ตรงกลางพวงมาลัย