ที่ใส่โทรศัพท์มือถือ

ตำแหน่งเพิ่มเติมที่เลือกสำหรับใส่โทรศัพท์มือถือ ที่ใส่นี้จะติดตั้งใกล้กับที่เขี่ยบุหรี่ซึ่งอยู่ใกล้คนขับมากที่สุด