กล่องใส่เอกสาร, ด้านหน้า

กล่องใส่เอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น เอกสารค่าระวาง เมื่อปิดฝา กล่องดังกล่าวสามารถใช้เป็นโต๊ะได้ ง่ายต่อการติดตั้งบนฝาครอบห้องเครื่อง มีให้เฉพาะในรุ่น FM เท่านั้น