ตู้เย็นที่ด้านใต้ที่นอน

ตู้เย็น/ตู้แช่แข็งขนาดบรรจุ 22 ลิตร แทนที่ช่องเก็บของใต้ที่นอน เฉพาะสำหรับวอลโว่ FH