ที่เก็บ - ขวด

ที่เก็บขวดได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับขวดน้ำดื่มหรือเครื่องดื่มขนาด 1.5 ลิตร คนขับสามารถเข้าถึงได้ง่าย