เกจวัดอุณหภูมิโดยรอบ

เหมาะที่จะติดตั้งไว้ที่ด้านหน้าหม้อน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบต่อการทำความเย็น ซึ่งจะช่วยขยายอายุการใช้งานของหม้อน้ำ สามารถทำความสอาดได้ง่ายมาก