อุปกรณ์เทียบมาตรฐานเกจเชื้อเพลิง

เครื่องมือสำหรับการปรับเซ็นเซอร์ถังเชื้อเพลิงในกรณีที่รถบรรทุกได้ติดตั้งถังเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ เพื่อทำให้มั่นใจว่าเกจดังกล่าวจะสามารถอ่านข้อมูลได้อย่างแม่นยำ