เกจ วัดอุณหภูมิน้ำมันเกียร์

ซอฟท์แวร์ที่ทำหน้าที่วัดอุณหภูมิเกียร์ หน้าจอจะแสดงให้ผู้ขับสามารถตรวจสอบว่าระบบเกียร์มีอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือไม่