เพื่อภาพรวมของสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเยี่ยม

ในปัจจุบันเครื่องยนต์ของรถบรรทุกวอลโว่มีความละเอียดซับซ้อนและปรับให้เป็นระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างมาก คุณสามารถเพิ่มความชาญฉลาดของเครื่องยนต์โดยการใช้ซอฟท์แวร์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของรถยนต์ได้

ระบบซอฟท์แวร์อินเทอร์เฟสทั้งหมดล้วนได้รับการออกแบบเพื่อความพร้อมสูงสุด และสามารถควบคุมการใช้งานได้ง่าย