เครื่องตรวจจับควัน

เครื่องตรวจจับควันแบบใช้แสงที่เตือน/ปลุกคนที่อยู่ในรถบรรทุกในกรณีที่เกิดควันหรือไฟไหม้ ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์เตือนเมื่อไฟในหม้อแบ็ตเตอรี่ลดต่ำลงและตัวจับเวลาที่สามารถปิดระบบเมื่อผู้ขับหยุดพักเพื่อสูบบุหรี่ เครื่องตรวจจับควันจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปสิบนาที