การปล่อยมลภาวะออกมาจากรถบรรทุก

การปล่อยมลภาวะออกจากรถบรรทุก

เพื่ออนาคตที่สดใส
ผลกระทบหลักต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากรถบรรทุกมาจากการปล่อยไอเสียจากท่อไอเสีย และนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมเราถึงได้ทำการค้นคว้าและวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์ที่จกำจัดไอเสีย เพื่อใช้เป็นเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมในวันข้างหน้า

ระบบบำบัดไอเสียที่มีประสิทธิภาพ
เครื่องยนต์ดีเซลให้พลังอย่าเต็มประสิทธิภาพ ระหว่างการเผาไหม้อุณหภูมิจะขึ้นสูงและถูกปล่อยออกไปในอากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า การเผาไหม้นั้นสมบูรณ์แบบระดับของไฮโดรคาร์บอนและคาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ต้องอยู่ในรับที่ต่ำกว่าค่าของน้ำมันปิโตรเลียม(เครื่องยนต์เบนซิน)

อีกด้านหนึ่ง เครื่องยนต์ดีเซลผลิตไนโตรเจนออกไซด์และอนุภาคมากกว่าเครื่องยนต์เบนซิน โดยการตรวจวัดระดับการเผาไหม้ ความสมดุลระหว่างไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนอ๊อกไซด์ และไนโตรเจนอ๊อกไซด์ ต้องอยูในเกณฑ์ที่กำหนด

คุณภาพของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงดีเซลค่าพลังงานที่มากกว่าปิโตร แต่ก็มีระดับของกำมะถันสูงรวมทั้งอโรเมติก ไฮโดรคาร์บอนด้วย ซึ่งในปัจจุบัน เชื้อเพลิงที่มีระดับกำมะถันต่ำสามารถพบได้ในประเทศดังต่อไปนี้ เช่น สวีเดน ฟินแลนด์ และ อังกฤษ

เทคนิคเพื่อความสะอาด
มีหลายวิธีที่จะขจัดไอเสียจากท่อไอเสีย โดยใช้แผ่นกรองหรือเครื่องกรองเพื่อลดจำนวนสิ่งปนเปื้อนทีปล่อยออกมา ส่วนเครื่องฟอกไอเสียที่มีประสิทธิภาพจะทำการเผาไหม้กาซที่ดูดเข้าไปภายใต้การควบคุม
 
ชุดแผ่นกรองของเสียสามารถประกอบใหม่เพื่อใช้กับรถบรรทุกที่ใช้เครื่องยนต์ ยูโร 2 และ 3 ซึ่งสามารถขับได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อม
 
สามารถลดสิ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ คารบอนมอนออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน และ คราบเขม่าที่ปล่อยออกมาในรูปของก๊าซ การใช้แผ่นกรองปิดสามารถลดไอเสียที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้ถึง 80-95% และยังคงรักษาพลังของยนต์ได้โดยม่มีผลกระทบใด ๆ

เทคโนโลยีใหม่สำหรับเครื่องยนต์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เข้มงวด คือ Exhaust Gas Recirculation (EGR) ซึ่งปัจจุบันใช้ใช้ควบคู่ไปกับ Selective Catalytic Reduction (SCR)ในตลาด