สภาพแวดล้อม

การมุ่งมั่นรักษาสิ่งแวดล้อม

เรากำลังให้ความส่ใจในสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญอยู่ในวันนี้ ไม่ใช่ปัญหา และพวกเราก็ไม่ได้กำลังพูดถึงรถบรรทุก จริง ๆ ยกตัวอย่างเช่น เราจะพูดถึงโรงงานที่ปราศจากสาร CO2 แต่พวกเราก็จะไม่หยุดแต่เพียงเท่านี้ และเราก็รู้ว่าท่านคาดหวังให้เราแก้ปัญหานี้โดยตรง และเป็นไปได้อย่างมากที่เราจะเดินหน้าต่อไป แต่พวกเราจะหาทางที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมในภาคการขนส่ง