FUPS - ระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถ

เทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดในโลก

ในการชนของรถบรรทุกนั้นการชนประสานงาจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตได้ ตัวรถที่มีโครงสร้างนิรภัยจะช่วยปกป้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด รถบรรทุกวอลโว่ได้มีการพัฒนาระบบป้องกันการมุดใต้ท้องรถ

FUPS จะติดตั้งเป็นมาตรฐานในวอลโว่รุ่น FH และ FM ด้วยการใช้โครงสร้างนิรภัยที่หนาถึง 200 มิลลิเมตร จะสามารถกันรถที่จะทะลุเข้ามาใต้ท้องห้องรถได้ FUPS จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของผู้โดยสารในรถยนต์คู่กรณีได้ นอกจากนี้ กันชนหน้าของรถบรรทุกจะถูกติดตั้งที่ความสูงระดับเดียวกันกับรถยนต์ทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการปกป้องการบิดเบี้ยวผิดรูปของตัวถัง