ปิโตรเลียม

ความปลอดภัยมาก่อน- เสมอ

การขนส่งเคมีภัณฑ์ลักษณะเป็นของเหลว ก๊าซ ผง หรือ เม็ดเล็กๆ จะอยู่ภายใต้กฏระเบียบข้อบังคับทั้งในและระหว่างประเทศอย่างเข้มงวด ส่วนหนึ่ง เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เหนือไปกว่านั้น เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของทั้งคนขับและประชาชน และการเลือกสรรค์รถบรรทุกให้เหมาะกับงานก็สำคัญไม่แพ้ความชำนาญและความรับผิดชอบของผู้ขับ เราจึงขอแนะนำ วอลโว่ FM และวอลโว่ FH

รถบรรทุกถูกจำแนกประเภทโดย:

  • คัสซีที่แข็งแรง แต่มีน้ำหนักเบา เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการบรรทุก
  • โรงงานพิเศษ - พร้อมกับรถบรรทุกที่ต้องการดัดแปลง ADR ซึ่งเป็นข้อตกลงของยุโรปในการขนส่งวัตถุอันตราย
  • ตัวถังที่มีระบบกันสะเทือนแบบถุงลมและติดตัวพ่วงที่มีระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัว ESP
  • ขับขี่ได้เหนือกว่าด้วยระบบ I-Shift อันชาญฉลาด และ นัวตกรรมการเปลี่ย
  • เกียร์ที่ปลอดภัยโดยที่แรงเครื่องยนต์ไม่ตก
  • สะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม