รถบรรทุกใช้แล้วที่มิใช่รถวอลโว่

รถบรรทุกใช้แล้วที่มิใช่รถวอลโว่ก็มีจำหน่ายผ่านตัวแทนของเราเช่นกัน

รถบรรทุกเหล่านี้ต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อช่วยให้ท่านมั่นใจที่จะสามารถเลือกการประกันชุดเพลาขับเป็นระยะเวลา 6 เดือนได้ การประกันชุดเพลาขับดังกล่าวจะครอบคุมส่วนประกอบต่างๆ ที่เหมือนกับการประกันสำหรับรถบรรทุกวอลโว่

The "รถบรรทุกใช้แล้วที่มิใช่รถวอลโว่" จะรวมถึง:

การประกันชุดเพลาขับ 6 เดือนเป็นอ็อพชัน
ราคาของชุดการคุ้มครองดังกล่าวสามารถขอได้ที่ตัวแทนจำหน่ายวอลโว่ของท่าน

 

รถบรรทุกที่ติดคำว่า "รถบรรทุกใช้แล้วที่มิใช่รถวอลโว่":

  • มีอายุน้อยกว่า 6 ปี
  • มีระยะทางการใช้งานที่จำกัด
  • ผ่านการตรวจสอบสภาพรถแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รถบรรทุกใช้แล้วที่มิใช่รถวอลโว่ สามารถขอได้จากตัวแทนจำหน่ายรถวอลโว่ของท่าน