แชสซีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รถบรรทุกที่ใช้ได้ซ้ำแล้วซ้ำอีก
ชิ้นส่วนเกือบ 95% จากรถบรรทุกวอลโว่นั้นสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ ปัจจุบันรถบรรทุกเกือบหนึ่งในสามของเราผลิตมาจากวัสดุรีไซเคิล (33% ของน้ำหนักรถ) ชิ้นส่วนพลาสติกทุกชิ้นที่หนักเกิน 50 กรัมจะมีฉลากแปะไว้เพื่อช่วยให้แจกแจงได้สะดวก เรามีคู่มือการรื้อรถบรรทุกเกือบจะทุกรุ่น และเราได้ทำข้อตกลงกับผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งหลาย ในสาระที่ว่าให้พยายามทิ้งชิ้นส่วนต่างๆ ของรถบรรทุกวอลโว่ให้น้อยที่สุด