Privacy - CopyrightPrivacy : Autohuset Vestergaard A/S

Meddelelse om fortrolighed og juridiske forhold

Meddelelse om fortrolighed og juridiske forhold

Fortrolighedspolitik

AB Volvo (publ) og Volvo Truck Corporation takker for din interesse i vores produkter og dit besøg på vores websted http://www.volvotrucks.com/ eller http://www.av-lastvogne.dk

 

Denne meddelelse om fortrolighed og rettigheder gælder for alle Volvo-koncernens websteder. Der kan imidlertid forekomme yderligere fortrolighedserklæringer på de enkelte Volvo-selskabers websteder, på Volvo-koncernens websteder med specielle funktioner eller oplysninger, der relaterer sig til Autohuset Vestergaard A/S

 

Personlige oplysninger

 

Hos Volvo Truck Corporation eller hos Autohuset Vestergaard A/S bestræber vi os på at give dig størst mulig kontrol med dine personlige oplysninger. Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg ved at besøge vores websted. Der kan dog tænkes at være situationer, hvor vi har brug for personlige oplysninger om dig. De personlige oplysninger, du giver os (herunder bl.a. din e-mail-adresse), anvendes på følgende måder.
Hvis du giver os personlige oplysninger for at kunne modtage information fra os (f.eks. brochurer), gemmer vi oplysningerne. De gør os i stand til at efterkomme din anmodning. Hvis du gennemgår eller downloader information, registrerer vi dit besøg. Det hjælper os med at give dig skræddersyede oplysninger og giver os ved hjælp af cookies oplysning om, hvilke dele af webstedet der besøges. Se nærmere nedenfor.

De personlige oplysninger, vi gemmer, bruges kun inden for Volvo Truck Corporation.

Webstedet kan indeholde links til sider uden for Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation påtager sig intet ansvar for sådanne websteders praksis med hensyn til fortrolighed.

Kontakt Volvo Truck Corporation eller Autohuset Vestergaard A/S ved spørgsmål omkring vores behandling af dine personlige oplysninger (f.eks. navn, e-mail-adresse). Kontaktoplysninger til Volvo Truck Corporation findes i bunden af denne side. Hvis oplysningerne er forkerte, kan du få dem rettet. Du har også ret til (ved skriftlig forespørgsel med personlig underskrift, én gang pr. kalenderår gratis) at få oplyst bl.a., hvilke personlige oplysninger om dig vi er i besiddelse af og hvorfor.

 

Cookies

 

Der anvendes cookies på Volvo Truck Corporations websted. En cookie er en lille tekstfil med tekstinformation, som lagres på din computer. Formålet med at bruge cookies er at forbedre sidens funktionalitet for dig som bruger.

Der anvendes 3 slags cookies på Volvo Truck Corporations websted, og det er følgende:

1.       Den første slags gemmer en fil permanent på din computer og bruges til at opdatere webstedet med oplysninger, som er nye i forhold til sidst, du besøgte siden. Oplysninger, som ikke er ændret siden dit sidste besøg, indlæses lokalt fra din computer med det formal at åbne websiden hurtigere.

2.        Den anden slags, en såkaldt session cookie, bruges, mens du surfer på siden. Den medfører en midlertidig overførsel af oplysninger mellem din computer og webstedet. Session cookies gemmes ikke permanent på din computer, men forsvinder, når du lukker browseren.

3.        Den tredje slags bruges til statistikformål, dvs. til at skaffe oplysning om, hvor mange besøgende vi har på de forskellige websteder.

Medmindre andet er oplyst, anvendes cookies aldrig af Volvo Truck Corporation eller Autohuset Vestergaard A/S med det formål at indhente personlige oplysninger som dit navn,din e-mail-adresse osv. Alle oplysninger, som indhentes ved brug af cookies, opbevares anonymt.

Hvis du ikke kan acceptere Volvo Truck Corporations eller Autohuset Vestergaard A/S brug af cookies på vores websted, er det muligt for dig at konfigurere din browser således, at den afviser cookies. Det gøres ved at ændre i browserindstillingerne eller -præferencerne. På grund af den teknologi, vi anvender på vores websted, vil det imidlertid resultere i, at siden uden brug af cookies ikke vil fungere ordentligt.

Juridiske forhold

Ophavsret

Webstedets indhold er beskyttet af ophavsret © 2002 AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaber, hvor dette er angivet, og/eller dets licensgivere), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysningerne på webstedet, herunder bl.a. tekst, billeder og lyd, må ikke - undtagen til udelukkende private formål eller hvor andet angives - gengives, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra AB Volvo (publ). Ændringer af webstedets indhold er udtrykkeligt forbudt.


Visse oplysninger på webstedet er beskyttet af ophavsret.
Oplysningerne på webstedet, herunder bl.a. tekst, billeder og lyd, må ikke - undtagen til udelukkende private formål eller hvor andet angives - gengives, overføres, distribueres eller lagres uden forudgående skriftlig tilladelse fra Autohuset Vestergaard A/S. Ændringer af webstedets indhold er udtrykkeligt forbudt. 

Visse dele af webstedet indeholder billeder, der er beskyttet af ophavsret tilhørende billedernes ejere.

Varemærker

Medmindre andet angives på webstedet, er de viste mærker, virksomhedslogoer og symboler, som f.eks. nedenstående symbol, beskyttede varemærker tilhørende Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaber).  

Og

Medmindre andet angives på webstedet, er de viste mærker, virksomhedslogoer og symboler, som f.eks. nedenstående symbol, beskyttede varemærker tilhørende Autohuset Vestergaard A/S (eller dens datterselskaber).

Ingen garantier eller indeståelser

OPLYSNINGERNE PÅ DETTE WEBSTED ER GIVET, SOM DE ER OG FOREFINDES. VOLVO-KONCERNEN PÅTAGER SIG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER NOGET ERSTATNINGSANSVAR FOR DIREKTE, INDIREKTE, DOKUMENTEREDE ELLER ANDRE FØLGESKADER, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGEN AF DETTE WEBSTED ELLER ANDRE MED HYPERLINKS FORBUNDNE WEBSTEDER. DETTE GÆLDER, UDEN NOGEN FORM FOR BEGRÆNSNING, ERSTATNINGSANSVAR FOR INDTJENINGSTAB, DRIFTSTAB, TAB AF PROGRAMMER ELLER DATA I BRUGERENS DATAHÅNDTERINGSSYSTEM ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ SELV OM VI UDTRYKKELIGT ER BLEVET UNDERRETTET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

 

Volvo-koncernen eller Autohuset Vestergaard A/S giver ingen garantier og/eller indeståelser vedrørende andre websteder, man får adgang til via dette websted. Sådanne garantier og/eller indeståelser gives kun som en hjælp og betyder ikke, at Volvo-koncernen godkender eller påtager sig noget ansvar for indholdet eller brugen af sådanne websteder. Endvidere er det op til brugeren selv at træffe fornødne forholdsregler og at forvisse sig om, at man ikke ved brugen heraf udsætter sig for virus, worm-virus, trojanske heste eller andre ødelæggende fænomener.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller trykfejl. 


Vi forbeholder os ret til når som helst at ændre oplysningerne på dette websted uden forudgående meddelelse og uden forbindende.

Oplysningerne på dette websted kan indeholde henvisninger eller krydshenvisninger til Volvo-koncernens produkter, serviceydelser mv., som ikke kan fås i webstedbrugerens land. Det kan ikke garanteres, at disse oplysninger er korrekte, især da de kan ændre sig eller kan være underlagt særlige krav. Sådanne henvisninger betyder ikke, at Volvo-koncernen har til hensigt at introducere de pågældende produkter, serviceydelser mv. i webstedbrugerens land. Nærmere oplysninger om, hvilke produkter, serviceydelser m. der er til rådighed eller kan bestilles, fås ved henvendelse til den lokale forhandler

Kommentarer, spørgsmål eller forslag

Bemærk venligst, at eventuelle oplysninger, uopfordrede forslag, idéer eller andre bidrag ikke vil blive betragtet som værende fortrolige, og at ejendomsretten til sådanne oplysninger mv. ikke kan forbeholdes. Ved indsendelse af eventuelle oplysninger eller materiale giver man AB Volvo (publ), Volvo-koncernen og Autohuset Vestergaard A/S ubegrænset og uigenkaldelig tilladelse til at bruge, gengive, vise, udføre, ændre, overføre og distribuere oplysningerne/materialet. Man erklærer sig desuden indforstået med, at AB Volvo (publ), Volvo-koncernen og Autohuset Vestergaard A/S frit kan bruge alle indsendte idéer, forslag, knowhow og teknikker til et hvilket som helst formål.

Specielt software til rådighed på webstedet

Den eventuelle software, som måtte kunne downloades fra dette websted ("Softwaren"), er beskyttet af ophavsret tilhørende AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaber) og/eller dets leverandører.

Brugen af softwaren er underlagt vilkårene i den eventuelle slutbruger-licensaftale, der ledsager eller leveres sammen med Softwaren ("Licensaftalen"). Medmindre andet fremgår af licensaftalen, kan softwaren alene downloades til brug for slutbrugeren. Al kopiering eller videredistribution af Softwaren i strid med Licensaftalen kan medføre civil- eller strafferetlige sanktioner.


DET ER ENDVIDERE UDTRYKKELIGT FORBUDT AT KOPIERE ELLER GENGIVE SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLADS MED HENBLIK PÅ VIDEREKOPIERING ELLER VIDEREDISTRIBUTION.

 

EN EVENTUEL GARANTI FOR SOFTWAREN GIVES ALENE I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. MED UNDTAGELSE AF LICENSAFTALENS GARANTIVILKÅR FRASIGER VOLVO-KONCERNEN SIG HERVED ALLE GARANTIER OG VILKÅR VEDRØRENDE SOFTWAREN, HERUNDER ALLE STILTIENDE GARANTIER OM GOD HANDELSMÆSSIG KVALITET, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE.

 

Kontakt

 

I tilfælde af spørgsmål til ovenstående afsnit kan der tages kontakt til AB Volvo (publ) via Volvo Truck Corporations kontaktside eller via http://www.av-lastvogne.dk