Førerhussikkerhed - Mindre risiko for kvæstelser : Autohuset Vestergaard A/S
Førerhussikkerhed

Førerhussikkerhed

Kollisionssikre førerhuse
Ved de mest almindeligt forekommende former for ulykker impliceres lastvognen i en frontalkollision eller ruller rundt. I sådanne situationer og ved andre former for ulykker, hvor førerhuset rammes af udefra kommende genstande eller selv rammer jorden, er førerhusets primære opgave at overføre energi bagud igennem kabinen, så der opretholdes tilstrækkelig overlevelsesplads for chaufføren og eventuelle passagerer.

Hos Volvo Trucks tester vi vores førerhuse omhyggeligt i flere sekvenser, blandt andet med den frontale pendultest. Og alle førerhuse overholder de svenske holdbarhedsstandarder for førerhuse - de strengeste i verden.

Absorberer kollisionsenergien
Der er enorme kræfter i gang ved en ulykke. Din krop udsættes for en kraftpåvirkning, der sandsynligvis er det dobbelte af din kropsvægt. Derfor skal førerhusets interiør være energiabsorberende, så det kan give efter ved sammenstødet med menneskekroppen.

 

I alle vores førerhuse er rattet og instrumentbrættet energiabsorberende ligesom alle beklædninger, der er monteret i knæhøjde. Alle indtræksstoffer er fremstillet i brandhæmmende materialer.

Yderligere er indvendigt tilbehør som f.eks. mikrobølgeovnen og kaffemaskinen udformet, så de er solidt forankret i førerhusets struktur. På denne måde sikres det, at de forbliver på plads ved en kollision eller en nødopbremsning.