johdanto - Laatu : Auto-Kilta Trucks Oy

Laadun mitta

Kuorma-autolla on voitava suorittaa tuottavia kuljetuksia 24 tuntia vuorokaudessa. Sen on oltava luotettava: kuorma-autojen laatua mitataan luotettavuudella. Luotettavuus tarkoittaa käyttöaikaa - mitä enemmän käyttötunteja, sen tuottavampi kuorma-auto.

Tämä laatulähtökohta ohjaa mm. Volvo kuorma-autojen suunnittelua ja valmistusta, huolto- ja kunnossapitotoimintaa, testaus- ja tuotekehitystoimintaa sekä maailmanlaajuista varaosien logistiikkaa.

Laatu on koko kehitysketjun tulos - suunnittelu, tekniikka, kokoonpano, myynti ja jälkimarkkinointipalvelut.

Volvo kuorma-autojen laatu ja luotettavuus näkyvät  edelleen esim. asiakkaiden kuljetustoiminnan tuottavuutena sekä kuorma-autojen hyvänä jälleenmyyntiarvoina.