Kulttuuri ja arvot - Kulttuuri ja arvot : Volvo Truck Center
Our culture and values

Kulttuuri ja arvot

Volvon kulttuuri ja arvot ohjaavat päivittäistä toimintaamme kollegojen, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

Kaikki Volvolaiset ovat osaltaan jalkauttamassa kulttuuria käytäntöön ja tähän tueksi olemmekin laatineet ohjenuoran, jota kutsumme nimellä Volvo Way. Volvo Way on kirjanen, jossa kuvataan meidän tapaamme toimia.
Volvon kolme ydinarvoa - laatu, turvallisuus ja ympäristöstä huolehtiminen - tiivistävät muutamaan sanaan sen, mitä edustamme ja mihin panostamme. Uskomme asiakaslähtöiseen ja kestävää kehitystä tukevaan työskentelytapaan.

Ymmärrämme monimuotoisuuden merkityksen menestyksen tekijänä ja haluamme joukkoomme ihmisiä, jotka edustavat eri sukupuolia, kansalaisuuksia ja ikäryhmiä. Nykyisen henkilöstörakenteemme vuoksi rohkaisemme myös naisia hakeutumaan alalle.