HF-Autohuollon laatu ja ympäristö - Yritystietoja - HF-Autohuolto Oy

HF-Autohuollon laatu- ja ympäristöpolitiikka

HF-Autohuolto Oy on riihimäkeläinen vuonna 1993 perustettu ajoneuvojen huolto- ja korjausalan yritys. Huollamme erityisesti Volvo-merkkisiä hyötyajoneuvoja sekä Valtra-traktoreita. Toiminnassamme kiinnitämme erityistä huomiota laatu- ja ympäristöasioihin ja asiakkaiden ja päämiestemme asettamien vaatimusten ja toiveiden toteuttamiseen.

Huomioimme asiakkaiden tarpeet toteuttaessamme huolto- ja korjaustoimintaa. Pysymme sovituissa toimitusajoissa ja edellytämme sitä myös muilta yhteistyökumppaneiltamme ja alihankkijoiltamme. Asiakastyytyväisyyden toteutumista ja kehittämistarpeita seuraamme säännöllisesti järjestettävien asiakaskyselyiden avulla.

Ympäristöasiat huomioidaan kaikissa toiminnoissa, josta esimerkkinä jätehuollosta huolehtiminen, energian kulutuksen seuranta ja jatkuva vähentäminen sekä henkilöstön tietotason ylläpito ja lisääminen koskien mm. ongelma- ja muiden jätteiden käsittelyä ja lajittelua. Myös turvallisuusasioihin kiinnitetään erittäin tarkkaa huomiota.

Koko HF-Autohuolto Oy:n henkilökunta on tietoinen yrityksen laatu- ja ympäristöpolitiikasta. Jokainen vastaa sen toteutumisesta omissa työtehtävissään. Tiedotamme myös alihankkijoille ja muille yhteistyökumppaneille laatu- ja ympäristöpolitiikan sisällöstä ja suosimme sen mukaiseen toimintaan sitoutuneita yrityksiä. Järjestämme henkilökunnalle säännöllistä koulutusta, jotta heidän työnsä vastaisi jatkuvasti kasvavia laatu- ja ympäristövaatimuksia.

Olemme sitoutuneet jatkuvaan parantamiseen kehittämällä sekä uusimalla työtapoja, -menetelmiä ja -välineitä vastaamaan uusimpia asiakkaiden tarpeita. Seuraamme ja noudatamme myös tinkimättömästi toimintaamme sääteleviä lakeja, asetuksia ja muita viranomaisvaatimuksia.

HF-Autohuolto Oy:n toimintajärjestelmä noudattaa ISO 9001:2008  ja ISO 14001:2004 standardien vaatimuksia ja on sertifioitu Lloyd`s Register Quality Assurance Ltd:n toimesta.

Laatu- ja ympäristöpolitiikkamme on julkinen ja koko henkilökuntamme on siihen sitoutunut.


Riihimäellä 12.6.2007

Harri Frankberg
toimitusjohtaja
HF-Autohuolto Oy