Kultur & verdier - Kultur & verdier : Volvo Truck Center
Vil du bli en del av vårt kompetente team?

Kultur & verdier

Volvos organisasjonskultur og verdier gir et grunnlag for hvordan vi oppfører oss på jobb hver dag og  tar kontakt med kollegaer og kunder.

Vi må alle hjelpe til å omsette verdiene til praksis . Derfor har vi laget en håndbok i kultur og verdier som vi kaller The Volvo Way.

Hos oss vil du oppleve å bli del av en inkluderende og uformell kultur. Du vil raskt merke at du er sett på som en viktig ressurs for selskapet.

Du vil erfare åpen dialog, ansvar og en følelse av å være en del av et team.