Kvalitet, sikkerhet & miljø - Kultur & verdier : Volvo Truck Center
En bærekraftig utvikling

Kvalitet, sikkerhet & miljø

Kvalitet
Kjerneverdien kvalitet er et uttrykk for vårt mål om å tilby pålitelige produkter og tjenester. Kundenes behov og forventninger ligger til grunn for alt som Volvo gjør: fra produktutvikling og produksjon til levering og kundestøtte. Vi ønsker å være ledende når det gjelder andelen av fornøyde kunder. Vårt kundefokus er basert på ansattes engasjement og deltakelse i kombinasjon med en effektive prosesser. Dette bygger på en kultur der alle ansatte er oppmerksomme og klar over hva som må gjøres for at vi skal være den beste forretningspartneren i bransjen.

Sikkerhet
En rekke banebrytende sikkerhetsfunksjoner har gjort Volvo verdensledende innen automotivsikkerhet. Volvo sikkerhetskonsept har utviklet seg og inkluderer nå sikkerhet i en bredere kontekst – både sikkerhet i samspill med andre sjåfører og under arbeid, samt økt komfort og arbeidsmiljø for sjåfører og operatorer. Høy sikkerhet er avgjørende for effektiv transport.

Miljø
Som en av verdens største kjøretøyprodusenter har vi et ansvar for å redusere våre produkters påvirkning på miljøet. Omsorg for miljøe er sammen med kvalitet og sikkerhet Volvos kjerneverdier. Vi mener det er en selvfølge at våre produkter og vår virksomhet skal ha minst mulig negativ innvirkning på miljøet. Vi arbeider kontinuerlig for å forbedre energieffektiviteten og redusere utslippene i alle deler av vår virksomhet, med særlig fokus på bruken av våre produkter. Vårt mål er at Volvo-gruppen er rangert som ledende i bransjen innen miljøhensyn. For å nå dette målet, strever vi etter en helhetlig tilnærming, kontinuerlig forbedring, teknologisk utvikling og effektiv bruk av ressurser.