oversikt - Volvo Servicekontrakter : Volvo Truck Center
service & vedlikehold

Kontrakter som gjør det enkelt for deg

Ved å undertegne en Volvo Servicekontrakt får du et enkelt og forutsigelig eierskap for lastebilen. Den forteller deg nøyaktig når lastebilen skal på service, og hva kostnadene ved vedlikehold og reparasjoner vil bli. Og du får mer tid til å ta deg av viktigere saker.

Velg din kontrakt
Du kan velge mellom tre fleksible Volvo Servicekontrakter. Be Volvoforhandleren om å spesifisere nøyaktig hvilket servicenivå du ønsker og er villig til å betale for.

 

Volvo Blue Contract:

  • Forebyggende vedlikehold.

Volvo Silver Contract:

  • Forebyggende vedlikehold og alle nødvendige reparasjoner på drivlinjekomponenter.

Volvo Gold Contract:

  • forebyggende vedlikehold og alle nødvendige reparasjoner på lastebilen