Personvern og juridisk merknad - Om oss : Wist Last & Buss

Personvern og juridisk merknad

Retningslinjer for personvern

 AB Volvo (publ) og Volvo Truck Corporation setter pris på den interesse du viser for våre produkter og ditt besøk på vår nettside http://www.volvotrucks.com/ eller http://www.wistlastbuss.com.

Dette personvern og den juridiske merknad gjelder generelt for Volvo Group's hjemmeside. Det kan imidlertid være ytterligere personopplysninger på hjemmesidene til de forskjellige selskapene i Volvo-gruppen, og på Volvo-gruppens hjemmesider som har spesielle funksjoner, eller Wist Last & Buss relaterte informasjon.

Personlige data

På Volvo Truck Corporation og på t Last & Buss vil vi gjerne gi deg best mulig kontroll over dine personlige opplysninger. Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel når du besøker våre nettsider. Imidlertid kan vi enkelte ganger ha behov for personlige opplysninger fra deg. Personlige opplysninger som du måtte oppgi til oss (herunder, men ikke begrenset til din e-postadresse) blir brukt til følgende formål:

Hvis du gir oss personlige opplysninger for å kunne motta informasjon fra oss (for eksempel brosjyrer, kataloger, etc.) lagrer vi disse opplysningene. Avgivelse av opplysninger er frivillig. Ingen opplyninger registreres uten forutgående samtykke. Disse opplysningene vil gjøre oss i stand til å gi deg den informasjon du søker. Hvis du ser gjennom eller laster ned informasjon, kan vi spore besøket. Dette hjelper oss til å gi deg skredder­sydde opplysninger, samt at vi får informasjon om hvilke deler av nettsiden som besøkes, ved hjelp av såkalte cookies, se nedenfor.

Slike opplysninger som vi innhenter eller lagrer blir kun brukt innenfor Volvo Truck Corporation.

Web-siden kan inneholde lenker til andre sider enn Volvo Truck Corporations nettsider. Volvo Truck Corporation påtar seg ikke ansvar for personvernspraksis fra slike nettsider.

Du kan kontakte Volvo Truck Corporation eller t Last & Buss hvis du har noen spørsmål vedrørende behandling av dine personlige data (det være seg navn, e-postadresse). Adresse, etc. til Volvo Truck Corporation finnes nederst på denne siden. Hvis noen data skulle være uriktige, har du rett til å få disse korrigert. Du har også rett til (ved skriftlig, undertegnet henvendelse, en gang pr. år og kostnadsfritt) å få tilsendt opplysninger fra oss blant annet om hvilke personlige data vi lagrer vedrørende deg og hvorfor.  

Informasjonskapsler (Cookies)

Vi bruker informasjonskapsler på Volvo Truck Corporations nettside. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som inneholder tekstopplysninger lagret på din PC. Vårt formål med bruk av informasjonskapsler er å forbedre din bruk av våre nettsider.

Tre forskjellige informasjonskapsler brukes på Volvo Truck Corporations nettside, nemlig de følgende:

1.             Den første typen arkiverer en fil permanent på din PC, og brukes for å oppdatere nettsiden med ny informasjon som er lastet inn etter ditt forrige besøk. Opplysninger på nettsiden som ikke er endret siden ditt siste besøk, lagres lokalt fra din PC for å kunne åpne nettsiden raskere.

2.             Den andre typen, midlertidig informasjonskapsel (session cookie) brukes mens du surfer på en nettside. Den sørger for en midlertidig overføring av informasjon mellom din PC og nettsiden. Midlertidige informasjonskapsler lagres ikke permanent på din PC og forsvinner når du slår av nettleseren på PC'en din.

3.             Den tredje typen brukes kun for statistiske formål, det vil si for å gi oss informasjon om hvor mange besøk vi har på de forskjellige deler av vår nettside.

Med mindre annet uttrykkelig fremgår, bruker Volvo Truck Corporation eller Wist Last & Buss aldri informasjonskapsler for å samle personlige opplysninger slik som navn, e-postadresse, etc. Slik blir all informasjon vi får ved vår bruk av informasjons­kapsler lagret anonymt.

Hvis du ikke kan akseptere Volvo Truck Corporations eller Wist Last & Buss bruk av informasjonskapsler på våre nettsider, er det mulig for deg å konfigurere din nettleser slik at den avviser informasjonskapsler ved at den konfigurerer oppsettet av nettleseren. På grunn av teknologien vi bruker på vår nettside, vil den imidlertid ikke fungere tilstrekkelig uten bruk av informasjonskapsler.

Juridisk merknad

Opphavsrett

Innholdet på nettsiden har copyright © 2002 AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper hvor det fremkommer og/eller dets lisensgiver), SE-405 08 Göteborg, Sverige. Ettertrykk forbudt.

Informasjon på nettsiden, herunder men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke, bortsett fra for strengt privat bruk eller hvor annet fremgår, kopieres, overføres, distribueres eller lagres uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra AB Volvo (publ). Det er et uttrykkelig forbud mot endringer av nettsidens innhold.

Deler av nettsiden inneholder bilder som er underlagt leverandørenes opphavsrett.

ELLER

Deler av innholdet på nettsiden har copyright © 2009 Wist Last & Buss  (eller dets datterselskaper hvor det fremkommer og/eller dets lisensgiver), Norge. Ettertrykk forbudt.

Informasjon på nettsiden, herunder men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan ikke, bortsett fra for strengt privat bruk eller hvor annet fremgår, kopieres, overføres, distribueres eller lagres uten etter skriftlig forhåndssamtykke fra Wist Last & Buss. Det er et uttrykkelig forbud mot endringer av nettsidens innhold.

Deler av nettsiden inneholder bilder som er underlagt leverandørenes opphavsrett.

Logo/Firmanavn

Med mindre annet fremkommer av nettsiden, er alle varemerker, firmalogo og firmasymboler, etc., som for eksempel firmasymbolet nedenfor, underlagt rettighetene Volvo Trademark Holding AB og/eller AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper) har til disse varemerkene.

ELLER

Hvis ikke annet fremkommer på nettsiden, er alle varemerker, firmalogo og firmasymboler, som for eksempel firmasymbolet nedenfor underlagt rettighetene Wist Last & Buss (eller dets datterselskaper) har til dette varemerket.

 

Wistlogo

Inneståelser og garantier

INFORMASJON PÅ DENNE NETTSIDE SKAL FORSTÅS SLIK DEN FREMSTÅR. VOLVO-GRUPPEN VIL IKKE I NOE TILFELLE VÆRE ANSVARLIG OVERFOR ANNEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE ELLER FØLGESKADER VED BRUK AV DENNE NETTSIDE, ELLER VED BRUK AV ANNEN NETTSIDE SOM ER HYPERKOBLET TIL DENNE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPT FORTJENESTE, OPERASJONSAVBRUDD, TAP AV PROGRAMVARE OG ANDRE DATA I DITT DATABEHANDLINGSSYSTEM, ELLER PÅ ANNEN MÅTE, SELV OM VI UTTRYKKELIG BLIR GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER.

Volvo-gruppen eller Wist Last & Buss gir overhodet ingen garanti eller inneståelseserklæring vedrørende noen nettside som du har tilgang til gjennom nettsiden. Slike garantier og/eller inneståelseserklæringer er kun presentert som en formsak, og betyr ikke at Volvo-gruppen påtar seg eller aksepterer noe ansvar for innholdet eller bruken av slik nettside. I tillegg er det ditt eget ansvar å ta de nødvendige forholdsregler og sikre at det du velger å bruke er fritt for ødeleggende datavirus av ethvert slag.

Opplysninger på denne nettside kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller stavefeil.

Nettsidens opplysninger kan når som helst endres uten forhåndsvarsel og uten forpliktelser.

Informasjon som publiseres på nettsiden kan inneholde referanser eller kryssreferanser til Volvo-gruppens produkter, service, etc. som ikke annonseres eller er tilgjengelig i ditt hjemland. Vi kan ikke garantere nøyaktigheten i slik informasjon, spesielt fordi slik informasjon endres, er underlagt spesifikke krav eller tilgjengelighet, og slike referanser innebærer ikke at Volvo-gruppen har til hensikt å annonsere disse produkter, service etc. i ditt hjemland. Ta kontakt med din lokale forhandler for fullstendige detaljer vedrørende produktene, service, etc. som er tilgjengelig for deg og som kan bestilles.

Kommentarer, spørsmål og forslag

Vi gjør oppmerksom på at all informasjon, forslag, ideer eller andre henvendelser vil bli ansett ikke å være konfidensiell og ikke gjenstand for regler om opphavsrett. Ved å sende opplysninger eller materiale gir du AB Volvo (publ) og Volvo-gruppen eller Wist Last & Buss en ubegrenset, ugjenkallelig tillatelse til å bruke, kopiere, vise, gjennomføre, modifisere, sende og utgi dette materialet eller denne informasjon, og du sier deg også enig i at AB Volvo (publ) og Volvo-gruppen eller Wist Last & Buss kan bruke enhver ide, konsept, kunnskap og teknikk som du, uansett hensikt, sender til oss.

Spesiell programvare tilgjengelig på nettsiden

AB Volvo (publ) (eller dets datterselskaper) og/eller leverandører har opphavsrett til all programvare som er tilgjengelig for nedlasting fra denne nettsiden ("Programvaren").

Bruk av Programvaren er underlagt betingelsene i sluttbrukernes eventuelle lisensavtale, som medfølger eller inngår i Programvaren ("Lisensavtalen"). Med mindre annet følger av Lisensavtalen er Programvaren gjort tilgjengelig for nedlasting utelukkende for sluttbrukerens bruk. Enhver kopiering eller videredistribuering av Programvaren som ikke er i henhold til Lisensavtalen kan medføre straffeansvar.

UTEN Å BEGRENSE DET OVENSTÅENDE ER KOPIERING OG REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL ANNEN SERVER ELLER LAGRINGSSTED FOR VIDERE REPRODUKSJON OG DISTRIBUERING UTTRYKKELIG FORBUDT. ER PROGRAMVAREN GARANTERT, ER DET KUN I HENHOLD TIL BETINGELSENE I LISENSAVTALEN. BORTSETT FRA SLIK DEN ER SIKRET I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER VOLVO-GRUPPEN SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE PROGRAMVAREN, INKLUSIVE ALLE GARANTIER SOM MÅTTE INNGÅ, SAMT SALGBARHETSFORHOLD,, EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL, HJEMMEL OG UKRENKELIGHET.

Kontakt

Hvis det skulle være noen spørsmål vedrørende de ovennevnte punkter, ber vi deg kontakte AB Volvo (publ) gjennom Volvo Truck Corporation's kontaktside eller gjennom Wist Last & Buss kontaktside.

sekretess | © copyright Sweden