bildebank - Bildebank : Wist Last & Buss

Volvo Trucks Image Gallery

I Volvo Trucks Image Gallery er det et søkeområde og mulighet for å filtrere bildene. Skriv enten inn et søkeord eller filtrer på kategorier som lastebiler, detaljer/deler, tjenester, miljø etc.

Bildene er tilgjengelig for at presse, forhandlere, kunder og andre interesserte skal kunne se gjennom og laste de ned.

Bildene eies av Volvo Trucks, og det finnes derfor regler angående bruk og redigering av bildene. 

Bildene er gratis og er opphavsrettslig for dagpresse, fagpresse og andre periodiske publikasjoner.

For annet bruk (enn pressen) gjelder disse reglene:
  • Bildene skal IKKE brukes før å ha en skriftlig tillatelse fra Volvo Trucks.
  • Bildene skal ikke manipuleres på noen måte.
  • Bildene må presenteres på en måte de ikke synes negative til Volvo Trucks.

En spesiell policy gjelder for underleverandører til Volvo Trucks. Vennligst ta kontakt med Volvo Trucks for ytterligere veiledning. Hvis ovenstående regler ikke blir fulgt, vil Volvo Trucks ta rettslige handlinger.