Sikkerhet - Sikkerhet : Wist Last & Buss
Sikkerhet

Sikkerhet på et nytt nivå

Sikkerhet er mer enn å gjøre førerhus mer motstandsdyktig mot kollisjoner. I Volvo gjør vi alt vi kan for å unngå at ulykker skjer. Derfor omfatter vårt sikkerhetsarbeid både forebygging av ulykker og reduksjon av personskader. Disse kjerneverdiene finnes i alt vi gjør.