Normy Euro 4/5 - informacje - Normy Euro4/Euro5 : Volvo Truck Center

Surowe wymagania dotyczące poziomu emisji

Wszystkie pojazdy rejestrowane od 1 października 2006 r. muszą spełniać wymagania normy Euro 4.  Norma Euro 5 wchodzi w życie z dniem 1 października 2009 r.

Nowe europejskie normy dotyczące emisji spalin stawiają trudne wymagania przed wszystkimi producentami pojazdów. Jest znaczna różnica między wymaganiami dotyczącymi emisji spalin określonymi w normie Euro 3, a zawartymi w normie Euro 4. Emisja tlenków azotu (NOx) musi ulec zmniejszeniu z 5 do 3,5 g/kWh, co stanowi redukcję o 30%. Emisja cząstek (PM) musi zostać zmniejszona z 0,1 do 0,02 g/kWh. Oznacza to ograniczenie emisji cząstek o nie mniej niż 80%.

Na poniższym wykresie widać, jak znaczne zmniejszenie emisji tlenków azotu i cząsteczek jest konieczne, aby zostały spełnione wymagania norm Euro 4 i Euro 5.

Samochody ciężarowe i inne ciężkie pojazdy transportowe, w których zastosowano technologię SCR, są w stanie sprostać wymaganiom dotyczącym emisji spalin zawartym w normie Euro 4 obowiązującym od 2006 r., a nawet - w ulepszonej wersji - regulacjom kolejnego etapu, czyli normie Euro 5, która wejdzie w życie w 2009 r.