Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Thomas Englund

Thomas Englund

Kent Eriksson

Kent Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Erik Sundström

Benny Seger

Benny Seger

Sven-Erik Eriksson

Sven Erik Eriksson

Andreas Skytt

AndreasSkytt

Mats Åhlander

Mats Åhlander

Lena Lindgren

Lena Andersson

Per Iljegård

Claes Engh

Reservdelar

Jenny Ferm

Jenny Ferm

Pernilla Lindahl

Pernilla Lindahl

Per Wahlman

Per Whalman

Mikael Cogne

Mikael Cogne

Mikael Hjelm

Mikael Hjelm
Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd