Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Tonye Larsson

Lars Nyberg

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson

Per Iljegård

Reservdelar

Johanna Svensson

Johanna Svensson

Saara Terho

Saara Terho

Örjan Borgan

Torbjörn Larsson

Torbjörn Larsson
Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd