Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Tonye Larsson

Lars Nyberg

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson

Per Iljegård

Claes Engh

Reservdelar

Saara Terho

Saara Terho

Örjan Borgan

Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd