Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Tonye Larsson

Lars Nyberg

Stefan Jonsson

Stefan Jonsson

Per Iljegård

Reservdelar

Saara Terho

Saara Terho

Örjan Borgan

Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd