Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Tonye Larsson

Jörgen Löfling

Per Iljegård

Claes Engh

Reservdelar

Bo Simsson

Mats Svedman

Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd