Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Thomas Englund

Thomas Englund

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Claes Engh

Ulf Baglien

Hans Ängheden

Ulf Larsson

Per Iljegård

Reservdelar

Frida Baglien

Daniel Larsson

Jan Hedberg

Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd