Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Thomas Englund

Thomas Englund

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Claes Engh

Ulf Baglien

Hans Ängheden

Ulf Larsson

Per Iljegård

Reservdelar

Frida Baglien

Daniel Larsson

Jan Hedberg

Torbjörn Larsson

Torbjörn Larsson
Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd