Our staff - Personal : Bilbolaget Lastvagnar

Personal

Försäljning

Anders Persson

Anders Persson

Thomas Englund

Thomas Englund

Pär-Göran Eriksson

Anki Kristoffersson

Verkstad

Bert Sörell

Tonye Larsson

Ulf Baglien

Hans Ängheden

Per Iljegård

Lena Lindgren

Lena Andersson

Claes Engh

Reservdelar

Frida Baglien

Frida Baglien

Daniel Larsson

Daniel Larsson

Jan Hedberg

Ekonomi

Lennart Jonsson

Per Åke Brodd