DealerHome - Söderhamn : Bilbolaget Lastvagnar
Söderhamn

Söderhamn

Vår anläggning ligger i anslutning till södra infarten Söderhamn, cirka 1km. från E4 på Tälje industriomåde.

Vi är ackrediterade av Swedac inom följande provningsområden:
• Kontroll eget arbete
• Färdskrivare digitalt/analog
• Hastighetsbegränsare
• Air-Condition
' Transportkyla

Sök efter våra verksamhetsorter