Certifiering Ackreditering - Certifiering Ackreditering : Bilbolaget Lastvagnar

Certifiering/Ackreditering


MILJÖ
Bilbolaget Lastvagnar strävar efter en så god miljöanpassning som verksamheten tillåter, bl.a. genom att välja rätt produkter och ha bra rutiner. För att förebygga miljöbelastningar försöker vi hela tiden hitta miljövänliga produkter och se över våra rutiner. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

KVALITET
Vårt verksamhetssystem hjälper oss i vår strävan att ständigt förbättra våra arbetssätt till gagn för Dig som kund hos oss. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000.

Vi är även ackrediterade av Swedac att utföra efterkontroll efter kontrollbesiktning, installation och besiktning av färdskrivare, även digitala, samt service och återkommande kontroll av kylanläggningar.


ARBETSMILJÖ

Våra medarbetare är en hörnsten i vår verksamhet. Därför är det naturligt för oss att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö. Vi arbetar sedan länge med systematiskt arbetsmiljöarbete,nu enligt AFS 2001:1. Arbetsmiljöarbetet är en integrerad del i vårt verksamhetssystem.