Miljopolicy - Miljöpolicy : Rejmes Transportfordon AB

Miljöpolicy

Rejmes Bil AB är moderbolag i Rejmeskoncernen med placering i Halmstad
.
Två av koncernens dotterbolag är auktoriserade återförsäljare av Volvo personbilar och lastvagnar, Renault och Dacia personbilar samt lätta transportbilar, Land Rover.

Rejmes Transportfordon AB ansvarar för försäljning av Volvo lastvagnar, service samt reservdelar/tillbehör vid våra anläggningar i Halmstad och Falkenberg. Rejmes Personvagnar AB ansvarar för försäljning av Volvo, Renault, Dacia och Land Rover personbilar, Renault och Dacia lätta transportbilar, service, reservdelar/tillbehör, biluthyrning samt drivmedel vid våra anläggningar i Halmstad, Falkenberg, Torup och Laholm.

Genom ett aktivt engagemang och miljöhänsyn i all verksamhetsutövning bidrar Rejmeskoncernen till en varaktigt hållbar utveckling vad gäller hushållning med resurser samt minskning av utsläpp och föroreningar i miljön.
Rejmes Transportfordon AB skall verka för:

☼ att hushålla med resurser

☼ att minska utsläpp i miljön

☼ att begränsa avfall

☼ att minimera farligt avfall

☼ att minst uppfylla gällande miljölagstiftning

☼ att policy och miljömål kontinuerligt utvärderas och förbättras 

☼ att personalens engagemang och kompetens tillvaratas

Rejmes Transportfordon AB skall för att nå denna målsättning:
 

☼ Kontinuerligt arbeta med att minska energiförbrukningen.

☼ Säkerställa att utsläpp i miljön minskas eller begränsas genom t.ex. löpande underhåll, installation av övervakningsfunktioner, minskning av mängden kemikalier mm.

☼ Driva projekt i syfte att minska den totala miljöpåverkan.

☼ Införa och underhålla ett miljöledningssystem för att effektivt säkerställa styrning och uppföljning av policy och miljömål.

☼ Säkerställa att samtliga medarbetare är medvetna om företagets miljöpolicy och dess inverkan på vårt arbetssätt.

☼ Utbilda och informera personalen för att skapa och bibehålla ett högt medvetande och kunnande på miljöområdet.

☼ Inom företagets tekniska och ekonomiska ramar, säkerställa att erforderliga maskinella, personella och finansiella resurser finns för uppfyllandet av miljöpolicy och miljömål.


Policyn publiceras på företagets hemsida www.rejmesbil.se för allmänhetens kännedom.

Denna miljöpolicy är framtagen och beslutad av Rejmes Transportfordons ledningsgrupp 2006-05-29 Halmstad.

Anders Malmberg
VD

     Certifikat