Kvalitetspolicy - Kvalitetspolicy : Rejmes Transportfordon AB

Kvalitetspolicy

Rejmes Transportfordon AB skall tillgodose kundernas behov, krav och förväntningar på kompletta helhetslösningar för bilinnehavet, ägarnas krav på avkastning samt övriga intressenters krav.

Rejmes Transportfordon AB skall med fokus på kvalitet leverera produkter och tjänster som minst motsvarar vad som specificerats i avtal med kunden.

Med kompetenta, kreativa och engagerade medarbetare skall Rejmes Transportfordon AB vara ett ledande företag inom sin verksamhet.

Rejmes Transportfordon AB skall ha en företagskultur som stimulerar kreativitet, målmedvetenhet och framtidsvisioner samt stå för kvalitet och god lönsamhet.
Denna företagskultur skapar vi genom att arbeta med våra grundläggande värderingar, se dokument Grundläggande värderingar.

Denna kvalitetspolicy är framtagen och beslutad av  ledningsgruppen i Rejmes Transportfordon AB.

Certifikat